2 Дум Аудит ХХК | Аудит, хяналт, зөвлөгөө
Slide background Санхүүгийн тайлангийн аудит баталгаажуулалт АУДИТ Байгууллагын дотоод хяналт ба аудит qode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactive
Slide backgroundqode interactive БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ САНХҮҮ ТАТВАРЫН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ qode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactiveqode interactive
Утас: 11-325262, 11-634837, 99085151, 91991462

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Төмөрчний гудамж 6а байр, 11 тоот (“Найман шарга” төвийн зүүн талд)

АУДИТ БА БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АУДИТ БА БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Санхүүгийн тайлангийн аудит

Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн аудит

САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сар, улирал, жилийн тайлангууд бэлтгэх, интернэтээр санхүү, татварт шивэх, тушаах

Авлага, өглөгийн тайлан гаргах

Татварын болон нийгмийн даатгалын тайлангууд

Санхүүгийн баримт цэгцлэн шалгалтанд бэлтгүүлэх

САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ

САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ЗӨВЛӨГӨӨ

Нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө, Байгууллагын үйл ажиллагааны талаархи зөвлөгөө, Санхүүгийн тайлангийн зөвлөгөө, Татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргах зөвлөгөө, Мэдээллийн технологийн зөвлөгөө
САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ

САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан болон дунд шатны сургалт, Компьютерийн анхан болон дунд шатны сургалт, Албан бичиг хөтлөлт, баримт бичгийн стандартын сургалт
ДУМ АУДИТ ХХК – БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ
Чингэлтэй дүүрэг, Төмөрчний гудамж 6а байр, 11 тоот (“Найман шарга” төвийн зүүн талд)

Утас: +976-11-325262, 11-634837, 99085151, 91991462

100

Туршлагатай

100

Хурдан шуурхай

100

Найдвартай

БИДНИЙГ СОНГОСОН ТАНАЙ ХАМТ ОЛОНД БАЯРЛАЛАА